NBA NBA 美国职业篮球联赛
篮冠联 2023-11-22 01:30:00
VEF里加
70 - 63
绍莱
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-11-22 篮冠联直播 VEF里加 70:63 绍莱
2023-10-26 篮冠联直播 绍莱 74:73 VEF里加

VEF里加近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-06 篮冠联 VEF里加 77:72 特内里费
2023-12-02 爱拉联 瓦米尔拉玻璃 85:105 VEF里加
2023-11-29 爱拉联 卡勒夫 73:66 VEF里加
2023-11-25 爱拉联 VEF里加 81:60 凯拉KK
2023-11-22 篮冠联 VEF里加 70:63 绍莱
2023-11-15 爱拉联 利耶帕亚 78:85 VEF里加
2023-11-11 爱拉联 拉特维加斯 72:85 VEF里加
2023-11-09 篮冠联 特内里费 76:55 VEF里加
2023-11-04 爱拉联 VEF里加 0:0 维米斯
2023-10-30 爱拉联 普罗米蒂 70:66 VEF里加
2023-10-26 篮冠联 绍莱 74:73 VEF里加
2023-10-21 爱拉联 文茨皮尔斯 0:0 VEF里加
2023-10-17 篮冠联 VEF里加 75:84 达鲁萨法卡
2023-10-14 爱拉联 塔尔图大学 0:0 VEF里加
2023-10-12 爱拉联 VEF里加 80:64 帕尔努
2023-10-05 爱拉联 欧格雷 74:94 VEF里加
2023-09-30 爱拉联 TTU塔林 0:0 VEF里加
2023-09-17 俱乐部友谊赛 昂维厄 0:0 VEF里加
2023-09-09 俱乐部友谊赛 内普图纳斯 克莱佩达 0:0 VEF里加

绍莱近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-06 篮冠联 绍莱 97:86 达鲁萨法卡
2023-11-29 法篮甲 格拉夫莱尼斯 66:59 绍莱
2023-11-26 法篮甲 圣昆廷 75:60 绍莱
2023-11-22 篮冠联 VEF里加 70:63 绍莱
2023-11-20 法篮甲 绍莱 69:73 里昂
2023-11-16 法篮甲 绍莱 67:76 南锡
2023-11-13 法篮甲 绍莱 70:77 巴黎
2023-11-08 篮冠联 达鲁萨法卡 80:91 绍莱
2023-11-05 法篮甲 勒坡特 87:84 绍莱
2023-10-29 法篮甲 绍莱 70:67 南泰尔
2023-10-26 篮冠联 绍莱 74:73 VEF里加
2023-10-22 法篮甲 勒芒萨尔特 85:88 绍莱
2023-10-18 篮冠联 特内里费 95:75 绍莱
2023-10-15 法篮甲 利摩日 81:90 绍莱
2023-10-11 法篮甲 绍莱 78:90 斯特拉斯堡
2023-10-08 法篮甲 绍莱 0:0 摩纳哥
2023-10-04 法国LNBU21 勒瓦卢瓦大都会U21 0:0 绍莱U21
2023-10-05 法篮甲 大都会92 78:92 绍莱
2023-09-27 篮冠联 绍莱 76:72 安特卫普巨人
2023-09-24 法篮甲 第戎 0:0 绍莱