NBA NBA 美国职业篮球联赛
欧篮杯 2023-11-23 03:30:00
伦敦雄狮
101 - 95
奥林比查
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-11-23 欧篮杯直播 伦敦雄狮 101:95 奥林比查

伦敦雄狮近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-11 英篮超 伦敦雄狮 0:0 莱切斯特骑士
2023-12-09 英篮超 伦敦雄狮 0:0 普利茅斯袭击者
2023-12-06 欧篮杯 威尼斯雷耶 91:95 伦敦雄狮
2023-12-03 英篮超 伦敦雄狮 83:83 喀里多尼亚角斗士
2023-12-02 英篮超 莱切斯特骑士 79:89 伦敦雄狮
2023-11-29 欧篮杯 BC沃夫 87:101 伦敦雄狮
2023-11-28 英篮超 伦敦雄狮 0:0 喀里多尼亚角斗士
2023-11-23 欧篮杯 伦敦雄狮 101:95 奥林比查
2023-11-19 英篮超 曼彻斯特巨人 84:92 伦敦雄狮
2023-11-16 欧篮杯 贝西克塔斯 80:83 伦敦雄狮
2023-11-11 英篮超 莱切斯特骑士 94:102 伦敦雄狮
2023-11-09 欧篮杯 伦敦雄狮 87:76 尤文图德
2023-11-04 英篮超 伦敦雄狮 95:67 布里斯托尔学院
2023-11-01 欧篮杯 特拉维夫夏普尔 0:0 伦敦雄狮
2023-10-28 英篮超 纽卡斯尔老鹰 86:99 伦敦雄狮
2023-10-25 欧篮杯 伦敦雄狮 102:106 巴黎
2023-10-21 英篮超 谢菲尔德鲨鱼 76:92 伦敦雄狮
2023-10-19 欧篮杯 普罗米蒂 87:99 伦敦雄狮
2023-10-14 英篮超 伦敦雄狮 0:0 柴郡凤凰
2023-10-11 欧篮杯 汉堡 94:100 伦敦雄狮

奥林比查近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-07 欧篮杯 奥林比查 0:0 特拉维夫夏普尔
2023-12-04 斯亚U19 奥林比查U19 4 :0 采列U19
2023-11-29 斯亚U19 奥林比查U19 3:0 亚穆尼积U19
2023-11-30 欧篮杯 奥林比查 0:0 巴黎
2023-11-23 欧篮杯 伦敦雄狮 101:95 奥林比查
2023-11-16 欧篮杯 奥林比查 83:86 汉堡
2023-11-08 欧篮杯 威尼斯雷耶 0:0 奥林比查
2023-11-01 欧篮杯 奥林比查 78:86 BC沃夫
2023-10-26 欧篮杯 奥林比查 83:90 普罗米蒂
2023-10-22 斯亚U19 奥林比查U19 1 :0 格林纳丁斯U19
2023-10-19 欧篮杯 贝西克塔斯 73:66 奥林比查
2023-10-16 斯亚U19 科瑞卡U19 0 :0 奥林比查U19
2023-08-02 欧冠 奥林比查 0:0 卢多格德斯
2023-07-26 欧冠 卢多格德斯 0:0 奥林比查
2023-07-12 欧冠 奥林比查 2:1 瓦尔米耶拉
2023-07-19 欧冠 瓦尔米耶拉 1:2 奥林比查