NBA NBA 美国职业篮球联赛
NBA 2023-11-23 09:00:00
国王
117 - 112
鹈鹕
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-05 NBA直播 鹈鹕 117:127 国王
2023-11-23 NBA直播 国王 117:112 鹈鹕
2023-11-21 NBA直播 国王 129:93 鹈鹕

国王近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-09 菲专员杯 凤凰燃料大师 0:0 基尼巴国王
2023-12-09 NBA 国王 0:0 太阳
2023-12-09 瑞篮超 乌普萨拉 0:0 南泰利耶国王
2023-12-08 NBA 斯托克顿国王 0:0 混音撕裂之城
2023-12-07 NBL 坎斯大班 0:0 悉尼国王
2023-12-05 孟独杯 巴斯顺达拉国王 2 :1 孟加拉国军队
2023-12-06 瑞篮超 南泰利耶国王 78:77 波拉斯
2023-12-06 NBA 斯托克顿国王 103:91 G联赛点燃
2023-12-05 NBA 鹈鹕 117:127 国王
2023-12-03 NBA 掘金 123:117 国王
2023-12-03 菲专员杯 基尼巴国王 110:99 泰丰吉普
2023-12-02 NBA G联赛点燃 110:103 斯托克顿国王
2023-12-01 NBL 珀斯野猫 114:105 悉尼国王
2023-12-01 瑞篮超 南泰利耶国王 80:93 诺科平海豚
2023-11-29 东亚超常规赛 新北国王 97:92 马尼拉电气
2023-11-30 NBA 快船 117:131 国王
2023-11-29 NBA 勇士 124:123 国王
2023-11-29 东亚超 新北国王 0:0 博尔特斯
2023-11-26 中台P联 新北国王 109:93 高雄钢铁人
2023-11-27 亚协杯 巴斯顺达拉国王 2 :1 马纪亚SRC

鹈鹕近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-08 NBA 待定 0:0 鹈鹕
2023-12-05 NBA 鹈鹕 117:127 国王
2023-12-03 NBA 鹈鹕 124:118 公牛
2023-12-02 NBA 马刺 121:106 鹈鹕
2023-11-30 NBA 76人 124:114 鹈鹕
2023-11-28 NBA 鹈鹕 114:112 爵士
2023-11-26 NBA 鹈鹕 105:100 爵士
2023-11-25 NBA 鹈鹕 106:116 快船
2023-11-23 NBA 国王 117:112 鹈鹕
2023-11-21 NBA 国王 129:93 鹈鹕
2023-11-19 NBA 森林狼 120:121 鹈鹕
2023-11-18 NBA西部季中锦标赛B组 掘金 115:110 鹈鹕
2023-11-15 NBA 独行侠 131:110 鹈鹕
2023-11-13 NBA 独行侠 124:136 鹈鹕
2023-11-11 NBA 鹈鹕 104:101 火箭
2023-11-09 NBA 鹈鹕 122:101 森林狼
2023-11-07 NBA 鹈鹕 134:116 掘金
2023-11-05 NBA 老鹰 105:123 鹈鹕
2023-11-03 NBA 活塞 125:116 鹈鹕
2023-11-02 NBA 鹈鹕 106:110 雷霆