NBA NBA 美国职业篮球联赛
阿尔巴超 2023-11-22 22:00:00
都拉斯
0 - 0
维拉斯尼亚
已结束

交锋历史

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-11-28 阿尔巴超直播 都拉斯 0 :1 维拉斯尼亚
2023-11-22 阿尔巴超直播 都拉斯 0:0 维拉斯尼亚
2023-09-24 阿尔巴超直播 维拉斯尼亚 0:0 都拉斯

都拉斯近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-08 阿尔巴超 地拉那游击队 0:0 都拉斯
2023-12-04 女美金杯 洪都拉斯女足 1:4 马提尼克女足
2023-12-03 阿尔巴超 佩帕里米 0:0 都拉斯
2023-11-30 女美金杯 尼加拉瓜女足 2:1 洪都拉斯女足
2023-11-28 阿尔巴超 都拉斯 0 :1 维拉斯尼亚
2023-11-26 阿尔巴超 都拉斯 0:0 伊拿迪亚
2023-11-25 阿尔巴超 科尔察 3 :1 都拉斯
2023-11-22 阿尔巴超 都拉斯 0:0 维拉斯尼亚
2023-11-22 美洲联 墨西哥 2 :0 洪都拉斯
2023-11-18 美洲联 洪都拉斯 2 :0 墨西哥
2023-11-12 阿尔巴超 科尔察 0:0 都拉斯
2023-11-06 阿尔巴超 都拉斯 1 :1 拉奇
2023-11-01 阿尔巴超 KF地拉那 2:0 都拉斯
2023-10-31 阿尔巴超 KF地拉那 0:0 都拉斯
2023-10-30 泛美男足 巴西U23 3 :0 洪都拉斯U23
2023-10-30 女美金杯 萨尔瓦多女足 5:0 洪都拉斯女足
2023-10-28 阿尔巴超 都拉斯 0:1 地拉那游击队
2023-10-27 女美金杯 洪都拉斯女足 0:1 萨尔瓦多女足
2023-10-27 泛美男足 美国U23 2 :1 洪都拉斯U23
2023-10-26 女美金杯 洪都拉斯女足 0:0 萨尔瓦多女足

维拉斯尼亚近期比赛

日期 赛事 主队 比分结果 客队
2023-12-06 科索沃杯 维拉斯尼亚波兹兰 0:0 特雷普查89
2023-12-02 阿尔巴超 伊拿迪亚 3 :0 维拉斯尼亚
2023-11-30 科索沃甲 KF基卡 2:2 KF维拉斯尼亚波兹兰
2023-11-28 阿尔巴超 都拉斯 0 :1 维拉斯尼亚
2023-11-25 阿尔巴超 维拉斯尼亚 0:0 拉奇
2023-11-22 阿尔巴超 都拉斯 0:0 维拉斯尼亚
2023-11-12 阿尔巴超 维拉斯尼亚 0:0 拉奇
2023-11-07 阿尔巴超 地拉那游击队 4:1 维拉斯尼亚
2023-11-02 阿尔巴超 维拉斯尼亚 1:1 厄泽尼
2023-10-27 阿尔巴超 佩帕里米 1 :0 维拉斯尼亚
2023-10-22 阿尔巴超 科尔察 0:0 维拉斯尼亚
2023-09-28 阿尔巴超 维拉斯尼亚 0:2 伊拿迪亚
2023-09-24 阿尔巴超 维拉斯尼亚 0:0 都拉斯
2023-09-17 阿尔巴超 拉奇 0:0 维拉斯尼亚
2023-09-13 阿尔巴超 维拉斯尼亚 0:0 地拉那游击队
2023-09-10 欧女杯资格 维拉斯尼亚女足 0:0 华路亚女足
2023-09-07 欧女杯资格赛1 维拉斯尼亚女足 0:0 哈哲沃利亚女足